مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

نمونه قرارداد پیمانکاری دست دوم

0

شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان، با او قرارداد می‌بندد. به عبارت دیگر یک پروژه در ساده‌ترین حالت، دارای یک کارفرما و یک پیمانکار است، کارفرما اجرای پروژه را به پیمانکار واگذار می‌کند و پیمانکار متعهد می‌شود پروژه را با کیفیت مورد نظر کارفرما و در زمان مقرر تحویل دهد در ادامه از وکیل حقوقی به بررسی نمونه قرارداد پیمانکاری دست دوم میپردازیم .

قرارداد پیمانکاری قراردادی است که بر اساس آن کارفرما مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را تحت یک شرایط خاص به یک شخص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان پیمانکار واگذار می‌کند. در واقع قرارداد پیمانکاری به تنظیم روابط میان کارفرما و پیمانکار گفته می‌شود. موضوع قرارداد پیمانکاری می‌تواند ساختمان، حمل و نقل و یا هر موضوع دیگری باشد.

 

حال به تعریف پیمانکار جز در قرارداد پیمانکاری می‌پردازیم.

پیمانکار جز یا پیمانکار دست دوم کیست؟

بر اساس ماده ۱۱ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار دست دوم یا پیمانکار جزء عبارت است از:

شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان، با او قرارداد می‌بندد. به عبارت دیگر یک پروژه در ساده‌ترین حالت، دارای یک کارفرما و یک پیمانکار است، کارفرما اجرای پروژه را به پیمانکار واگذار می‌کند و پیمانکار متعهد می‌شود پروژه را با کیفیت مورد نظر کارفرما و در زمان مقرر تحویل دهد. همانطور که می دانید یک پروژه اعم از ساختمانی یا غیر ساختمانی به لحاظ هزینه و فعالیت‌ها ممکن است بسیار گسترده باشد ولی در هر صورت در یک پروژه، یک کارفرما و یک پیمانکار اصلی وجود دارد.

 

نکات مهم در ارتباط با پیمانکار جز در قرارداد پیمانکاری

۱- پیمانکار جز، می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. مثلاً بطور معمول، کارهای ساختمانی مانند سنگ کاری و سیمانکاری و … توسط افراد حقیقی انجام می‌شود ولی معمولاً نصب و راه اندازی آسانسور یا کارهای ایمنی توسط شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی انجام می‌شود.

۲- قرارداد بین پیمانکار اصلی و پیمانکار جزء لزوماً به صورت کتبی نیست و ممکن است توافق شفاهی باشد.

۳-بر اساس ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان، در صورتی‌که در اسناد و مدارک پیمان، کارفرما، لزوم تأیید صلاحیت پیمانکاران جز را پیش بینی کرده باشد، پیمانکار موظف است که تأیید کارفرما را در این مورد حصول نماید.

۴- پیمانکار جزء ممکن است به صورت حضوری یا غیر حضوری در پروژه مشغول باشد و لزوماً در داخل پروژه یا کارگاه کار نمی‌کند. در واقع ممکن است پیمانکار جز، بخش اعظمی از کار محول شده را در کارگاه یا شرکت خود انجام داده و صرفاً جهت نصب و راه اندازی به محل پروژه مراجعه نماید مثلاً در یک کارگاه ساختمانی، سازندگان درب و پنجره معمولاً پس از ثبت اندازه‌ها، در خارج از پروژه و در کارگاه خود مشغول طراحی و تولید درب و پنجره‌های ساختمان می‌شوند و برای نصب به محل پروژه مراجعه می‌کنند.

۵- پیمانکار اصلی مسئول تمام عملیاتی است که توسط پیمانکاران جزء یا کارکنان آنها انجام می‌شود.

۶- نحوه تسویه حساب و پرداخت‌ها به پیمانکار جز در قرارداد پیمانکاری لزوماً به یک شکل نیست، اگرچه عموماً به صورت دستمزدی و بر اساس میزان کار انجام شده است ولی ممکن است تسویه حساب بر اساس کارکرد روزانه، متر مربع، متر مکعب و … باشد. پرداخت‌ها به پیمانکاران جزء معمولاً به صورت علی الحساب (بر اساس پیشرفت کار) یا پیش پرداخت می‌باشد. همچنین بعد از اتمام کار محول شده به پیمانکار جزء، متره و اندازه گیری انجام می‌شود و پس از محاسبه اضافات و کسورات، تسویه حساب نهایی صورت می‌پذیرد.

۷- پیمانکار جزء تا ابد پیمانکار جزء نیست! مثلاً یک پیمانکار که در یک پروژه به‌عنوان پیمانکار جز شناخته می‌شود می‌تواند در پروژه دیگر پیمانکار اصلی باشد. حتی در صورت گستردگی کارها و موافقت پیمانکار اصلی، پیمانکار دست دوم می‌تواند از اکیپ‌هایی استفاده نمایید که طرف حساب آنها همان پیمانکار دست دوم باشد.

 

ارتباط پیمانکار با کارفرما

پیمانکار دست دوم با پیمانکار اصلی پروژه طرف حساب می‌باشد و به لحاظ مالی و گزارش دهی رابطه مستقیمی با کارفرما ندارد اما در ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان نکات زیر در زمینهٔ رابطه پیمانکاران جز با کارفرما بویژه در اختلافات آنها با پیمانکار اصلی و نقش کارفرما در این میان آورده شده است که:

در پیمان‌های بین پیمانکار و پیمانکار جزء باید نوشته شود که در صورت بروز اختلاف بین آنها ( اختلاف بین کارفرما و پیمانکار ) ، کارفرما حق دارد، در صورتی که مقتضی بداند، به مورد اختلاف رسیدگی کند. پیمانکار و پیمانکار جز نیز می‌پذیرند که نظر کارفرما در این مورد قطعی است و تعهد می‌کنند که الزاماً آن را اجرا نمایند.
هرگاه در پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء با توجه به شرایط درج شده در پیمان آنها، تاخیری روی دهد، در صورتی که پیمانکار جز، تعهدات خود را بر اساس پیمان تنظیمی خود با پیمانکار کاملاً انجام داده و کار او مورد قبول و تائید مهندس مشاور باشد، کارفرما می‌تواند بنا بر تقاضای پیمانکار جز با حضور نماینده پیمانکار به کار او رسیدگی کند. اگر در اثر این رسیدگی، پیمانکار جز طلبکار باشد و از پرداخت آن خودداری کند کارفرما حق دارد طلب پیمانکار جز را برای کارهایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است، از محل مطالبات پیمانکار بپردازد. در صورتی که با اخطار کارفرما، پیمانکار یا نماینده او برای رسیدگی حاضر نشوند کارفرما رسیدگی می‌کند و به شرح پیش گفته عمل می‌کند و این عمل قطعی و غیر قابل اعتراض است.

هرگاه پس از فسخ پیمان، پیمانکاران جز مطالباتی از پیمانکار داشته باشند، مهندس مشاور و کارفرما، به شرح پیش‌ گفته موضوع را رسیدگی می‌کنند. اگر پس از رسیدگی و تهیه صورت حساب نهایی، پیمانکار مطالباتی داشته باشد، کارفرما می‌تواند طلب پیمانکار جز را از محل مطالبات پیمانکار بپردازد.

 

نمونه قرارداد پیمانکاری دست دوم 

طرفین قرارداد:

این قرارداد در تاریخ …….. فیمابین شرکت …….. به نشانی: …….. بعنوان کارفرما و …….. به نشانی …….. بعنوان پیمانکار به نمایندگی …….. ازطرف دیگرکه منبعد طرف قرارداد نامیده می شود،به شرح زیرمنعقد می گردد.

۱ – موضوع قرارداد : مدیریت اجرایی عملیات ……….. موضوع قرارداد شرکت ……….. به عنوان کارفرما با سازمان/شرکت ………  به عنوان کارفرمای اصلی …………………………….

۲- محدوده کاری :

۱-۲ تعیین و تقبل هزینه های مربوط به تشخیص طرف قرارداد

الف –  مدیر پروژه

ب – سرپرست کارگاه

ج – کادر فنی کارگاه ( تکنسین ، نقشه بردار )

د – مسئول کنترل پروژه

ه – کارشناس دفتر فنی

و – مسئول تدارکات

ز- مسئول ایمنی

۲-۲ تهیه لیست کوتاه (Short  List ) پیمانکاران جز ، استعلام و عقد قرارداد و تهیه و تایید صورت حسابهای موقت و قطعی و ارسال به کارفرما

۳-۲ تعیین و اخذ پیش فاکتور ، سفارش قطعی خرید مصالح مصرفی ، ماشین آلات ، ابزار یا کرایه آنها  و ایجاد تمهیدات لازم جهت حمل به کارگاه

۴-۲ تهیه و ارسال صورت وضعیت ها و صورتجلسات به کارفرما  ودفاع از آنها

۵-۲ مکاتبات کارگاهی و ارسال پیش نویس مکاتبات  به کارفرماو شرکت در جلسات

۶-۲ تهیه طرحها و نقشه های تکمیلی و پیشنهادی

۴-مدت قرارداد :  ………..

۵-شروع قرارداد:   ………..

۶-محل انجام کار :  ………..

۷- مبلغ قرارداد /برآورد هزینه اولیه : برآورد هزینه پروژه ……….. ریال ( در صورت صحت احجام و مقادیر اولیه – فهرست مقادیر – با احجام واقعی پس از اجرای کار )

                      ……………………………………………………………………………………………………….

۸- گردش کار :

طرف قرارداد پس از مبادله قرارداد نسبت به تهیه برنامه زمان بندی به روش مسیر بحرانی ( CPM ) و تهیه لیست مصالح مصرفی ( M.T.O ) متناسب با برنامه زمان بندی اقدام می نماید ، سپس مطابق زمان بندی نسبت به سفارش مصالح یا عقد قرارداد، با پیمانکاران جز به ترتیب زیر اقدام می نماید :

 ………………………………………………………………………………………………………………………………

طرف قرارداد ۲۰ روز قبل از موعد سفارش مصالح یا به کارگیری پیمانکاران جز طبق زمان بندی اقدام به تهیه استعلام و اخذ پیش فاکتور می نماید و طی ۱۰ روز به کارفرما یا نماینده قانونی وی ارسال می نماید سپس کارفرما طی ۵ روز نسبت به پرداخت چک مربوطه یا تنخواه متناسب اقدام می نماید .

۷- شرایط پرداخت :

به صورت ………..% از مبلغ هزینه برآورد اولیه کلا به مبلغ ……….. که ۲۰% از آن پس از عقد قرارداد در قبال ارائه تضمین معتبر به کارفرما و ۸۰% باقیمانده به ترتیب ذیل پرداخت خواهد شد :

           ماه

۱

۲

 n یا تحویل کار

در صد نسبت به مبلغ اولیه قرارداد

۱۰

 

تبصره ۱ : چنانچه در احجام کار نسبت به برآورد اولیه ( فهرست مقادیر ) افزایش رخ دهد به نسبت بار مالی افزوده شده حاصل از صورت وضعیت های پیمان،  به مبلغ قرارداد اولیه هزینه های اجرای کار افزوده خواهد شد .

تبصره ۲ : چنانچه شرایط پرداخت های کار فرما گردش کار مندرج در بند ۵ را تکافو ننماید یا به هر دلیلی در گردش کار خارج از قصور طرف قرارداد وقفه حاصل شود به ازای هر روز اضافه شدن زمان پروژه طبق محاسبات برنامه زمان بندی (CPM ) مبلغ      % مبلغ قرارداد فیمابین به عنوان اضافه شدن زمان کار به طرف قرارداد تعلق می گیرد .

۸ – حفظ اسرار طرفین و رعایت صرفه و صلاح کارفرما :

طرف قرارداد موظف به حفظ اسرار کارفرما و نهایت تلاش به منظور صرفه جویی در هزینه ها حفظ و حراست و عدم دور ریز مصالح می باشد .

۹- مدت قرارداد و تحویل کار :

مدت قرارداد          ماه می باشد و طرف قرارداد ملزم به ادامه خدمات تا زمان تحویل موقت و اخذ گواهی رفع نقص می باشد بدیهی است که تاخیرات ناشی از قصور طرف قرارداد بر عهده وی ولی در خصوص تاخیرات مجاز وی مطابق تبصره ۲، ماده  ۵، عمل خواهد شد .

۱۰- پاداش :

۱-۱۰ چنانچه طرف قرارداد بتواند در حین کار نسبت به برآورد هزینه اولیه صرفه جوئی انجام دهد مبلغ صرفه جویی شده از مبلغ اولیه قرارداد کسر می شود و در محاسبات محسوب نمی گردد ولی به میزان ۴۵% مبلغ یاد شده با عنوان پاداش به طرف قرارداد پرداخت می گردد و اگر  طرف قرارداد در چارچوب  قوانین ادعا هایی(Claim ) به نفع کارفرما  مطرح نماید، ۳۰% درصد ریالی مابه التفاوت مبلغ قراردادی با رقم پرداخت شده بر مبنا ضرایب پیمان به وی تعلق می گیرد .

۲-۱۰چنانچه طرف قرارداد بتواند زودتر از موعد پروژه را به اتمام رساند ماهانه یا به تناسب کسر ماه مبلغ ….% رقم قرارداد حق تسریع به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد .

۱۱- جرائم :

چنانچه طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود قصور نماید به ازای هر روز دیرکرد ، روزانه ۰۷/۰% مبلغ قرارداد، از مطالبات وی کسرخواهدشد.

۱۲ – سایر شرایط :

الف – نظارت بر ایمنی کارگران و کلیه پرسنل مربوطه و همچنین سفارش لوازم ایمنی و حفاظتی به عهده طرف قرارداد می باشد .

ب – طرف قرارداد با توجه به مواد ۱۰۱و ۱۲۰و ۱۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ حق به کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز رسمی از وزارت  کار را ندارد .

ج – رعایت کلیه ضوابط فنی در کار توسط طرف قرارداد الزامی می باشد

این قرارداد در هفت ماده و سه نسخه که حکم واحد دارند تنظیم و پس از امضاء طرفین مبادله معتبر و یک نسخه نزد      پیمانکار  و بقیه نسخ نزد کارفرما باقی می ماند .

            پیمانکـار                                                                                    کــارفرما

مرتبط : بازدارنده های ذهنی

اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات