مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

چگونه قولنامه خانه بنویسیم

0

در این آموزش برای شما همراهان در وکیل حقوقی نحوه نوشتن مقررات قولنامه خانه گردآوری شده و به این سوال که چگونه قولنامه خانه بنویسیم پاسخ داده شده است.

قولنامه انواع مختلفی دارد و هر قولنامه اصول خاصی برای نوشتن دارد. گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، در این زمان قراردادی میان طرفین به نام قولنامه تنظیم می شود.

در هنگام نوشتن یا تنظیم قولنامه اصول مشخصی وجود دارد که در صورت رعایت نشدن این اصول قولنامه از حالت یک سند عادی خارج شده و برای مراجع قضایی فاقد اعتبار می شود بنابراین هنگام تنظیم قولنامه خریدار و فروشنده باید به برخی نکات توجه داشته باشند تا دچار مشکل نشوند.

تفاوت دو واژه قولنامه و مبایعه نامه

مبایعه نامه سندی است که در آن برای خرید مال، خریدار و فروشنده با هم توافق می کنند و در زمان تحویل دادن مال از جانب فروشنده و تحویل گرفتن آن از جانب خریدار، تعهداتی را هر دو طرف متقبل می شوند. مبایعه نامه یک سند عادی بوده و با سند رسمی کاملاً متفاوت است.

قولنامه قول مکتوب است و زمانی که خریدار و فروشنده قصد خرید یا فروش مالی را دارند، اما مقدمات آن فراهم نیست، به صورت قراردادی میان طرفین تنظیم می گردد.

از نظر لغوی این دو با یکدیگر تفاوت دارند اما جالب است بدانید که از نظر حقوقی، تفاوتی فاحشی بین مبایعه نامه و قولنامه وجود ندارد اما تفاوت جزئی بین قولنامه و مبایعه نامه وجود دارد.

قولنامه به معنی مالکیت خریدار نیست. درقولنامه نباید به محض تنظیم قرارداد، وجه را به فروشنده پرداخت کنید بلکه شما با این تعهد نامه در واقع از فروشنده قول خواهید گرفت که تا آماده کردن وجه اولیه، مال را به کس دیگری نفروشد. در مورد مبایعه نامه به محض اینکه قرارداد منعقد شد، لازم است وجهی را به فروشنده پرداخت کنید و فروشنده در ازای دریافت وجه، باید سند مبایعه نامه را به شما ارائه کند.

چند نکته طلایی در نوشتن قولنامه و مبایعه نامه

دقت کنید تا مشخصات طرفین به‌درستی و کامل مطابق باکارت ملی و یا شناسنامه درج گردد.
در مورد املاک با مالکیت شرکا و یا ورثه ،اسامی تمامی شرکا/وراث با میزان سهم ارث و مطابق با گواهی انحصار وراثت،علاوه بر این‌ها گواهی مالیات بر ارث نیز اخذ شود.
در قراردادهایی با مالکیت شرکا/ ورثه ، بهتر است تمامی مبالغ پرداخت‌شده در هر مرحله از قرارداد در قالب چک‌های (شخصی و یا بانکی)مطابق با قدرالسهم به تک‌تک شرکا/ورثه جداگانه پرداخت و از هریک رسید جداگانه دریافت گردد.
راجع به تعویض و یا عدم تعویض سند از اداره ثبت محل استعلام حضوری گردد و چنانچه نیاز به تعویض سند و اخذ سند تک‌برگی باشد از همین ابتدای قرارداد اقدام گردد.

متراژ دقیق ملک حتی به دسی‌متر ثبت گردد و چنانچه در مورد املاک در حال ساخت متراژ دقیق مشخص نیست ،متراژ حدودی و مطابق جواز ساخت قید گردد به‌طور مثال حدوداً ۶۵ مترمربع و دربند توضیحات توافق گردد که اضافه و یا کمبود متراژ به چه نحوی محاسبه خواهد گردید.
شماره پارکینگ و انباری و متراژ هریک به‌درستی مشخص گردد و چنانچه پارکینگ مزاحم است و یا پارکینگی حق عبور از این پارکینگ را دارد در قسمت توضیحات به‌طور واضح بیان گردد.

شماره طبقه بر اساس سند ذکر شود و از بیان شماره طبقه رؤیتی خودداری گردد.

هر آنچه ملک دارد و قابلیت جابجایی و انتقال دارد با ذکر جزییات در قسمت توضیحات عنوان گردد نظیر کولر مدل (داکت اسپیلت ،گازی یا آبی) ،برند، و ظرفیت ،پکیج یا آبگرمکن برند و ظرفیت ،کابینت‌ها ،کمدهای دیواری و یا حتی مبلمان.

میزان ضرر زیان فسخ قرارداد به‌درستی قید شود (معمولاً ۱۰تا ۲۰ درصد قیمت مورد معامله)علاوه بر این در قسمت توضیحات قید گردد که این ضرر زیان هم شامل فروشنده و هم شامل خریدار است.

میزان ضرروزیان روزانه نیز به‌دقت تنظیم گردد(معمولاً ۱تا ۲ برابر اجاره روزانه ملک).

تاریخ تحویل ملک به‌درستی و دقت بیان گردد چنانچه معامله دیگری انجام داده‌اید با طرف آن معامله نیز هماهنگی کنید.

تاریخ تنظیم سند به‌درستی و بطور واضح بیان گردد ،دقت کنید که آن روز تعطیل رسمی نبوده و از بیان تاریخ‌های حدودی و مبهم خودداری نمایید و چنانچه معامله دیگری انجام داده‌اید با طرف آن معامله نیز هماهنگی کنید.

شماره دفترخانه و آدرس آن(بمنظور ثبت سند قطعی و یا دریافت گواهی عدم حضور)به‌صراحت قید شود و از بیان جملات دفترخانه‌ای که بانک تعیین نماید خودداری گردد.

نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت و نگارش تاریخ در پای امضای طرفین بسیار کارآمد است.

امضای دو نفر شاهد در پای قرارداد به اعتباربخشی قرارداد (سند عادی) کمک شایانی خواهد کرد.

قرارداد خود را در آژانس های املاک دارای جواز کسب معتبر ثبت نمایید و مطمئن شوید امضای صاحب جواز پای قرارداد شما ثبت می‌گردد.

سعی کنید پرداخت‌های خود را به‌صورت چک انجام دهید از نوشتن چک حامل خودداری کرده و در متن چک این عبارت را درج نمایید:
وجه ثمن اول قرارداد:”در وجه”نام و نام خانوادگی فروشنده”بابت ثمن اول مبایعه‌نامه شماره(شماره ثبت قرارداد) تاریخ مربوط به پلاک ثبتی شماره …”
وجه تحویل ملک: “در وجه”نام و نام خانوادگی فروشنده”بابت تحویل ملک موضوع مبایعه‌نامه شماره(شماره ثبت قرارداد) تاریخ مربوط به پلاک ثبتی شماره …”

چگونه قولنامه خانه بنویسیم

نمونه قولنامه خرید ملک( آپارتمان و ویلایی )

فروشنده: …….. خریدار: ………. مورد معامله: ……….. قیمت: مبلغ ………………. ریال رایج
که مبلغ …………………… ریال از آن طی چک شماره …………………… به نام بانک …………………….
شعبه ……………….. از سمت خریدار به فروشنده به عنوان بیعانه تسلیم گردیده و مابقی مبلغ را خریدار متعهد گردید تا به هنگام تنظیم و امضای سند رسمی انتقال ملک، در دفترخانه نقدا به فروشنده پرداخت نماید.

شرایط نمونه قولنامه:

۱. تاریخ تنظیم و امضا سند رسمی انتقال ملک این قولنامه روز ….. ماه ….. سال یک هزار و سیصد و …… شمسی می باشد که طرفین ملزم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ………………. واقع در …………………. به نشانی: ……… در تاریخ مزبور می باشند.

۲. تخلیه و تحویل مورد معامله در روز …… ماه …….. سال یک هزار و سیصد و ……… شمسی می باشد که باید در سند رسمی موصوفه قید و قبض تخلیه و تحویل از سمت دفترخانه صادر گردد و در صورت عدم تخلیه و تحویل به موقع مورد معامله،فروشنده ملزم به تادیه روزانه مبلغ ……. ریال به عنوان وجه التزام و جبران خسارات وارده به خریدار علاوه بر تخلیه و تحویل بیع می باشد.

۳. خریدار حق انتقال این قولنامه را به صورت جزیی و یا کلی حتی به صورت صلح حقوق و یا وکالت و … ندارد.

۴.در صورت عدم حضور خریدار در دفترخانه فوق در تاریخ ذکر شده جهت تنظیم و امضا سند رسمی مربوطه و عدم تادیه مابقی ثمن معامله بطور نقد در همان تاریخ، به منزله تخلف خریدار تلقی گردیده و ضمن کان لم یکن شدن این قولنامه، فروشنده حق دارد بیعانه دریافتی مذکور را به عنوان وجه التزام، به نفع شخص خود برداشت نماید و خریدار در این صورت حقی نسبت به آن ندارد.

۵. عدم حضور فروشنده در تاریخ مذکور در دفترخانه ذکر شده برای تنظیم و امضا سند ذکر شده به منزله، تخلف فروشنده محسوب گردیده و فروشنده ملتزم است در این صورت علاوه بر رد مبلغ دریافتی بیعانه فوق،مبلغی را نیز معادل بیعانه فوق الذکر در نمونه قولنامه به عنوان وجه التزام به خریدار بپردازد.

۶. ملاک عدم حضور هر یک جهت انجام تعهدات گفته شده، گواهی دفترخانه مذکور خواهد بود.

۷. تادیه مالیات ها اعم از مالیات نقل و انتقال و غیره و عوارض شهرداری و بیمه بر عهده فروشنده می باشد و هزینه های محضر اعم از حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق رسمی مربوطه و احتمالا دستمزد کارکنان دفتر خانه به عهده طرفین و بالمناصفه می باشد.

۸. در صورت بروز مشکلاتی که در تاخیر تحصیل گواهی های مالیاتی، استعلام ثبت و نوسازی و بیمه و احتمالا پایان کار یا عدم خلاف و تمدیدیه های آن که مورد تعهد فروشنده است ایجاد شود، فروشنده بایستی ضمن اخذ گواهی های مربوط به علت قانونی تاخیر آن ،
از مراجع صادر کننده آن گواهی ها و با اعلام قبلی به خریدار، وقت حضور موضوع شرط اول و بالطبع وقت تخلیه و تحویل موضوع شرط دوم بالا را کهبه همان مقدار افزوده خواهد شد، اطلاع دهد.

۹. این قولنامه در ۲ نسخه با متن و اعتبار یکسان تنظیم و پس از امضا بین طرفین مبادله گردیده است.

امضای فروشنده: ………………….
محل امضای خریدار: ……………………..
امضای شاهدین: ……………………………

مطلب هدیه وکیل حقوقی: سررسید و هدایای تبلیغاتی

اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات