مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

نمونه متن قرارداد فروش سنگ

0

در این پست در وکیل حقوقی برای شما نمونه متن قرارداد فروش سنگ را آماده کرده ایم .

نمونه قرارداد فروش سنگ

قرارداد ماده۱-طرفینقرارداد: خریدار: شرکت ………………………… ، به نمایدگی آقای ……………….. به سمت ………………… به نشانی …………………………………………………………………………….. ، تلفن ……………. و فکس……………………. که در این قرارداد منحصرا با نام خریدار شناخته میشود. فروشنده : …………………..، به نمایندگی آقای ………….. به سمت …………….. و نشانی ……………..، تلفن …………. و فکس …………….. که در این قرارداد منحصرا بانام فروشنده شناخته میشود. ماده۲-موضوعقرارداد: عبارتست از فروش مقدار ۱۵۰۰۰ تن سنگ اهن مگنت تولیدی فروشنده به صورت دپو درب معدن بشرح جدول مشخصات شیمیایی و فیزیکی زیر : تبصره ۱- جدول آنالیز شیمیایی محصول مورد معامله عبارتست از: Si2O B4 Mg CaO Al2O3 P S Fe2O3 FeO Fe-T ماده ۳ فروش ۱۰۰۰۰۰تن سنگ آهن مگنتیت با رجکت ۵۶ و عیار۵۷ ودانه بندی ۰-۱۰۰به صورت تحویل درب معدن ماده ۴:مبلغ قرارداد قیمت هر تن سنگ آهن تحویلی در معدن ۲۵۰۰۰۰ریال معادل ۲۵۰۰۰تومان طبق توافقات به عمل آمده بر اساس آنالیز مندرج در بند سوم ماده ۳ قرار داد خواهد بود. ۲-۴)در صورتیکه عیار سنگ آهن از درصد افزایش یابد به ازای هر یک درصد مبلغ۲۰۰۰۰ریال به عنوان جایزه به فروشنده تعلق میگیرد و عیار زیر درصد مورد قبول نبوده و عودت میگردد. ۳-۴)معیار محاسبه قیمت نهایی (پاداش و جریمه عیاری)طبق گزارش نهایی کیفی شرکتsGsو معیار محاسبه وزن خشک هم گزارش نهایی کمی بر اساس نمونه برداشته از روی دپوی موجود در معدن می باشد و هزینه بر عهده خریدار و فر.شنده می باشد. ۴-۴)این قرارداد قابل تمدید می باشد و مبالغ این قرارداد در قراردادهای جدید با توافق طرفین به صورت شناور محاسبه می گردد. ماده ۵:مکان و زمان و نحوه تحویل کالا ۱-۵)مکان تحویل هر محموله درب معدن می باشد. ۲-۵)زمان تحویل بار موضوع از سوی فروشنده به مدت……………روزگاری خواهد بود. ماده۶:نحوده پرداخت ۱-۶)خریدار موظف می باشد مبلغ معادل………تن کالا را به عنوان پیش پرداخت به فروشنده تحویل نماید.پس از تحویل هر پارتی ………….تنی مبلغ…………..تن بعدی به فروشنده پرداخت گردد. ماده۷:بازرسی و نظارت ۱-۷)طرفین قراداد برای تعیین یک استاندارد بین المللی واحد شکرت بازرسی کالا sGS را انتخاب نموده اند.بنا بر این ملاک سنجش محموله به منظور تعیین قیمت کالا و پرداخت آن به فروشنده گزارش نهایی شرکت sGS خواهد بود. ۲-۷)فروشنده متعهد می گردد برای کالای موضوع قراداد طبق مشخصات فنی مندرح در آنالیز نظر شرکت بازرسی sGS را خواهد پذیرفت.کلیه هزینه های مربوط به آزمایش کنرل کیفیت …

اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات