مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

آشنایی با قوانین مالیاتی

0

برخی از مقررات عمومی امور مالیاتی که آشنایی با این قوانین مالیاتی ضرورت دارد به شرح زیر است:

سازمان امور مالیاتی کشور میتواند طبق قوانین مالیاتی در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسایل و روش ها و صورت حساب ها و فرم هایی را جهت نگهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد…

مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی نماید و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آن ها می باشند(ماده ۱۶۹ ق.م.م).

قانون مالیاتی کارت اقتصادی

به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میگردد بر ازای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند نماید.اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ کارت اقتصادی میشوند مکلف میباشند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام نمایید برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مریوط درج کرد و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیات امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند.(ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م)

قانون مالیاتی مشمولان مالیات

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز میباشد که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمیگردد کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال ،مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت کنند و در صورت تخلف علی الحساب مذکور طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم وصل خواهد شد.(ماده ۱۶۳ق.م.م)

قانون مالیاتی پرداخت بدهی

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نمیباشد از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیم نماید.(ماده ۱۶۷ق.م.م)
در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله ،سیل،آتش سوزی،بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه به یک منطقه کشور و یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خسارتی وارد میگردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری ها یا سازمان های بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی ،در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیانی که بیش از ۵۰ درصد اموال آنان در اثر حوادث ذکر شده از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نیستند با تصویب هیئت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آن ها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید .(ماده ۱۶۵ ق.م.م)

سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرائم متعلق زاز مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت ،حق تقدم دارد .(ماده ۱۶۰ق.م.م)

اداره امور مالیاتی مکلف میباشد اظهارنامه از مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد مقرر تسلیم گردیده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید.

در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق المذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی میگردد. هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم گردد مؤدی ،درآمد یا فعالیت انتفاعی کتمان شده ای داشته  و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده ۱۵۷ ق.م.م قابل مطالبه خواهد بود.(ماده ۱۵۶ ق.م.م)

قانون مالیاتی در تسلسم اظهارنامه منبع درآمد

نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال ازتاریخ سرسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.(ماده ۱۵۷ ق.م.م)

قانون مالیاتی در نحوه پرداخت مالیات افراد، خدمت

در مواردی که اشخاص متعدد و مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آن ها مجتمعاً یا به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آن ها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.(ماده ۱۶۲ ق.م.م)

کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی توانند یه عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.(ماده ۱۷۱ق.م.م)

نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم

کلیه نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم ،هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل میباشد.(ماده ۱۷۵ ق.م.م)

هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن است،مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی می گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور حساب خواهد شد.(تبصره ۱ ماده ۱۷۷ ق.م.م)

مطلب هدیه وکیل حقوقی کاور شوفاژ

اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات