مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

سامانه انحصار وراثت و چند اشتباه مهم در تقسیم ارث

0

چیزی تحت عنوان سامانه انحصار وراثت، سامانه پیگیری انحصار وراثت، استعلام انحصار وراثت، اداره انحصار وراثت و … وجود ندارد و منشأ این اطلاعات غلط معلوم نمیباشد. آنچه لازم میباشد اینست که خواهان (متقاضی) باید در سامانه ثنا، برای انحصار وراثت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نام نماید و اگر از قبل به دلیل کارهای قضایی در سامانه ثنا که ثبت نام آن الزامی میباشد؛ رمز شخصی دریافت کرده باشد، کافی است. اوراق و ابلاغیه های قضایی از طریق سامانه مذکور به متقاضی اعلام میگردد. توجه کنید که فقط ثبت نام ثنا برای خواهان گواهی حصر وراثت کافی میباشد و نیازی به داشتن ثنای همه ورثه نمیباشد. در این مقاله سامانه انحصار وراثت و چند اشتباه مهم در تقسیم ارث بررسی می کنیم.

انحصار وراثت کردن با تقسیم ارث فرق دارد

گواهی حصر وراثت چیست؟ و آیا دارایی متوفی (اموال، طلب ها و بدهی ها) در آن مشخص می شود یا نه؟

انحصار وراثت به معنی تقسیم اموال (ما ترک) نمیباشد چرا که برگه ای قانونی است که توسط شورای حل اختلاف صادر گردد و در آن نام متوفی، تاریخ فوت، اسامی دقیق وراث زمان فوت و همچنین مقدار سهم ایشان بر طبق قانون ارث مشخص می شود. گرفتن برگه انحصار ورثه به منزله مشخص شدن لیست اموال متوفی و تقسیم بین آن ها نمیباشد؛ اگر چه مقدار سهم هر یک از ورثه تعیین شده است.

پس اختلاف بین ورثه با اختلاف در تقسیم ارث و عدم رضایت یکی از وراث در اخذ گواهی انحصار ورثه و تقسیم ارث متفاوت میباشد. داشتن گواهی انحصار وراثت اولین قدم برای شروع مراحل تقسیم میباشد و درخواست یکی از ورثه حتی در صورت عدم همکاری سایر ورثه برای گرفتن انحصار ورثه کفایت مینماید.

مطلب هدیه از سایت وکیل حقوقی قیمت انواع آسانسور و بالابر

بعضی سؤال میپرسند که گواهی انحصار وراثت بدون شناسنامه سایر ورثه چگونه میباشد؟

 جواب اینست که در صورت کامل بودن مدارک لازم برای حصر وراثت، نواقص از طریق استعلام از اداره ثبت احوال مرتفع می شود. توجه کنید که تقسیم ارث با رضایت ورثه و یا درصورت اختلاف بین وراث در صورت عدم انحصار وراثت میسر نمیباشد. به عبارت دیگر تقسیم ارث بدون انحصار وراثت امکان پذیر نمیباشد.

امکان دارد سؤال شود برای تقسیم ارث چکاری باید انجام داد؟ بعد از دریافت گواهی مذکور چند اقدام برای تقسیم ارث متصور میباشد:

الف) اگر بین ورثه اختلاف نباشد با پرداخت مالیات بر ارث و دادن اظهارنامه مالیاتی  ورثه می توانند مال منقول و غیر منقول باقی مانده از متوفی را تصرف حقوقی کنند و به تعبیر عامیانه تر به دیگری انتقال دهند.

ب) اگر متوفی اموال منقول در معرض تعدی و تفریط دارد مثل فرش قیمتی یا عتیقه جات و …
می توان دادخواست مهر و موم ترکه داد.

ج) اگر به کلیه اموال و بدهکاری ها و طلب کاری های متوفی دسترسی نیست و یا به اسناد بعضی املاک دسترسی نباشد و یا حتی در میزان دارایی دقیق شخص فوت شده ابهام و اشکال باشد،
می توان دادخواست تحریم ترکه تقدیم شورای حل اختلاف نمود .

د) اگر ملک به ارث رسیده در تصرف یکی از وراث یا شخص دیگری بدون قرارداد معتبر میباشد،
می توان دادخواست خلع ید مشاعی تقدیم دادگاه نمود.

هـ) هر یک از ورثه می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد به نسبت مقرر از سهم خود در مال غیر منقول (ما ترک) درخواست افراز (تقسیم) نماید.

و) هر کدام از ورثه می تواند با مراجعه به دادگاه عمومی و دادن دادخواست تقسیم ارث، تقاضای تقسیم ارث و اموال موروثی کند.

با توجه به آن چه به صورت خلاصه گفته شد اگر یکی از وراث سهمش را بخواهد و دیگران امتناع کنند بایستی یکی از موارد ذکر شده در بالا را پس از دریافت گواهی حصر وراثت به فراخور حال و مشورت با وکیل متخصص ارث انتخاب و اقدام نماید.

مطلب هدیه از سایت وکیل حقوقی پربازدید ترین سایت های ایران از نظر الکسا

گواهی حصر وراثت برای سهام عدالت

دارایی هر شخص بعد از فوت به صورت قهری به وراث به عنوان قائم مقام قانونی متوفی منتقل می شود. البته همانطور که یادآوری شد وراث برای رسیدن و انتقال قانونی ماترک ناگزیرند مراحلی را طی کنند و گفته شد که اولین اقدام از مراحل تقسیم ارث، گرفتن گواهی انحصار وراثت است به سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی متوفی هم جزء ماترک  (اموال متوفی) است و برای دریافت و انتقال سهام عدالت حصر وراثت لازم است. بنابراین در جواب به کسانی که سؤال می پرسند در مورد نحوه دریافت سهام عدالت متوفیان، جواب این است که ابتدا گواهی حصر وراثت اخذ کنید.

جریمه انحصار وراثت

اگر کسی قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ فوت کرده  و در مدت ۶ ماه، اظهارنامه مالیاتی توسط وراث داده نشده باشد مشمول کمی جریمه مالیاتی خواهند شد ولی برای فوت شدگان بعد از تاریخ مذکور هیچ مهلت زمانی وجود ندارد. به دیگر سخن، جریمه انحصار وراثت یا جریمه دیرکرد پرداخت مالیات بر ارث و دادن اظهارنامه مالیاتی برای متوفیان بعد سال ۹۵ وجود ندارد.درست مثل درخواست آنلاین انحصار وراثت و سامانه انحصار وراثت.

محروم کردن از ارث

مطابق قانون ارث و انحصار وراثت ایرانیان شیعه امکان محروم کردن یک یا چند نفر از وراث بعد از فوت مطلقاً وجود ندارد. آن چه بعضی عنوان می کنند که فلانی فرزندش را از ارث محروم کرد و امثال آن وجاهت قانونی ندارد. تمام آنچه هر شخص برای بعد خود می تواند انجام بدهد این است که تا یک سوم اموال را به نفع شخص و یا اشخاص وصیت تملیکی کند.

نحوه تقسیم ارث مادر

تصور اشتباهی بسیار رایج شده است که تقسیم ارث مادر بین فرزندان به صورت مساوی است! از زمان تدوین و تصویب قانون مدنی در ۱۳۰۴ شمسی تاکنون قانون ارث مادر مثل تقسیم ارث پدر میباشد، فرزند پسر ۲ سهم و فرزند دختر ۱ سهم میبرد.

ارث بردن نوه از پدر بزرگ

مطابق قانون ارث قانون مدنی ایران، برای ایرانیان شیعه وراث به ۳ دسته تقسیم میگردند؛ با این توضیح که طبقه بالاتر نسبت به طبقه پایین تر و بعدی دارای اولویت میباشد. اما در طبقه اول، وراث عبارتند از: پدر، مادر، جد پدری و مادری، فرزندان و نوه.

نکته اول اینجا میباشد که با بودن پدر و مادر نوبت به اجداد نمی رسد و با بودن فرزند نوبت به نوه نخواهد رسید. نکته دوم این که هر کدام از وراث که بعد از متوفی (مورث) زنده باشد ولو چند لحظه ارث خواهد برد. بنابراین اگر یکی از فرزندان قبل از پدر خود فوت کرده باشد، ارث بعد از فوت پدر به فرزندان زنده خواهد رسید و نوه سهمی در ارث نخواهد برد.

تقسیم وجه بیمه عمر متوفی مشمول قواعد ارث نمیباشد

توضیح ساده این که بیمه عمر و وجهی که بیمه بعد از فوت بیمه گذار پرداخت می کند اولاً تابع قرارداد میباشد و امکان دارد که بیمه گذار متوفی در زمان حیات خواسته باشد مبلغ بعد از فوت به ورثه یا غیر از ورثه و به هر نسبت که بخواهد تقسیم گردد. ثانیاً با توجه به این که وجه بیمه عمر ماترک به معنی خاص نمی باشد، تقسیم آن تابع قواعد ارث نمیباشد. بنابراین اگر بیمه گذار فوت شده ترتیب خاصی برای وجه بیمه تعیین نکرده باشد، مبلغ ذکر شده به وراث می رسد اما به صورت مساوی بین ورثه تقسیم خواهد شد و آن چه مثلاً زوجه  یا پسر ۲ سهم و دختر ۱ سهم رعایت نمی شود.

یکی از وراث قبلاً سهم خود را گرفته باشد

با توجه به این که مشاوره تلفنی انحصار وراثت در گروه وکلای پارسای رایگان میباشد و اینکه کثرت پرونده های مشاوره داده شده توسط کارشناس انحصار وراثت در سال های وکالت، بسیار شنیده ایم که گفته می شود پدر یا مادر مثلاً در زمان حیات فلان ملک یا مبلغ را به برادرمان داده و یا این که پدر سهمش را از ارث داده و گفته که فلانی بعد از من حقی در ارث نخواهد داشت و امثالهم؛ اما از نظر قوانین جاری کشور آن چه در زمان حیات هرکسی به دیگری داده ارتباطی به ارث بعد از فوت ندارد و اگر فرزندی که در زمان حیات پدر یا مادر اموالی دریافت نموده بعد از فوت مورث خود به عنوان ورثه محسوب خواهد شد و به قدر السهم در ماترک شریک میباشد.

سوالات رایج

حال امکان دارد که به فرض، سؤال این باشد که فرزند در زمان حیات پدر نوشته ای را امضا کرده و سلب حق از خود در گرفتن ارث بعد از فوت پدر و یا مادر کند که محل بحث حقوقی میباشد.

امکان دارد جواب سؤال محل اشکال حقوقدان ها باشد اما از نظر وکیل پایه یک دادگستری انحصار وراثت گروه پارسای، سلب حق جزیی باشد و به ضرر امضا کننده قابلیت استناد دارد. اما این گونه نیست که در گواهی انحصار وراثت، اسم او جزو ورثه نمی آید بلکه در صورت انکار امضا کننده سند عادی مذکور، سایر وراث بعداً بایستی برای تحقق آن دعوی حقوقی مطرح نمایند.

‌آیا سهم الارث پسر و دختر مساوی شده است؟

خیر چه در تقسیم ارث پدری و چه در تقسیم ارث مادری پسر ۲ سهم و دختر یک سهم دارد. قانون جدید ارث فرزندان به تصویب نرسیده است

آدرس اداره انحصار وراثت تهران کجاست ؟

چنین اداره‌ای وجود خارجی ندارد و مثل سامانه انحصار وراثت است صدور رای گواهی انحصار وراثت در وظایف و صلاحیت شوراهای حل اختلاف است پرداخت مالیات هم مرتبط با اداره دارایی است.

گواهی انحصار وراثت چیست؟

تصمیم شورای حل اختلاف در خصوص تعیین اسامی وراث متوفی و تعیین میزان سهم هر یک از ورثه از ارث، گواهی انحصار وراثت نامیده می شود تقسیم اموال متوفی بدون انحصار وراثت دارای تبعات قانونی است

آیا در زمان حیات پدر، فرزند میتواند ادعای سهم کند ؟

قطعاً خیر فرزندان حقی در اموال پدر و مادر زنده ندارند و اساساً ارث بعد از فوت متوفی مصداق پیدا می‌کند

مطلب هدیه از سایت وکیل حقوقی ایستگاه همراه 

اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات