مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر
مرور رده

قراردادها

نمونه قرارداد شراکت

نمونه قرارداد شراکت و همکاری یکی از قراردادهای مهم و قانونی به حساب می آید که باید از متن آن نیز باخبر باشید. در ادامه همراه با وکیل حقوقی باشید. راه های مختلفی برای همکاری و مشارکت در راه اندازی یک کسب و کار وجود دارد و مطابق قواعد کلی…

نمونه قرارداد مضاربه

نمونه قرارداد مضاربه یکی از قراردادهاییست که قانون هم آنرا تایید میکند و برای استفاده از آن باید متن آن را نیز بدانید. نمونه قرارداد عقد مضاربه از جمله قراردادهاییست که طرفداران زیادی دارد و البته به همین نسبت نیز دارای حساسیت‌ هایی برای…

نمونه قرارداد جعاله

نمونه قرارداد جعاله به شما کمک میکند تا دیگر به دنبال متن آن نباشید. نمونه قرارداد جعاله عقدیست که یک شخص ملزم به پرداخت مبلغی مشخص به عنوان اجرت در برابر انجام کار یا خدماتی توسط یک شخص معین یا غیر معین است. قرارداد میتواند براساس…

عقد مزارعه چیست؟

مُزارعه در لغت به معنای با همدیگر کاشتن است و در حقوق به موجب عقد مزارعه یکی از طرفین در معامله زمینی را برای مدتی معین به شخص دیگر می‌دهد تا در آن زراعت کند و محصول به‌دست آمده از آن را تقسیم کنند. در اصطلاح حقوق مالک را مُزارع و شخصی را…

عقد رهن چیست؟

رهن وثیقه و ضمانت پرداخت بدهی به طلبکار است. به بیان دیگر هنگامی که مثلا شخصی، معامله ای با دیگری انجام می دهد و طلبکار می شود می تواند به موجب عقد رهن، مالی را به عنوان وثیقه بابت دریافت بدهی از بدهکار دریافت کند در ادامه برای توضیحات…

مقصود از اجاره به شرط تملیک چیست؟

اموال و دارایی‌های منقول (همچون اتومبیل) و غیرمنقول (همچون خانه و زمین) در جریان روابط حقوقی‌ای که افراد یک جامعه با یکدیگر برقرار می‌کنند، می‌توانند موضوع عقود و قراردادهای مختلفی قرار بگیرند. افراد این اموال را گاهی خریدوفروش می‌کنند،…

دلال کیست و قرارداد دلالی چیست؟

امروزه حجم معاملات خصوصا معاملات تجاری طوری گسترش یافته است که غیر از طرفین یک قرارداد اشخاص دیگری نیز تحت عنوان واسطه یا نماینده می‌توانند دخالت داشته باشند در وکیل حقوقی برای شما آماده کرده ایم که دلال کیست و قرارداد دلالی چیست.

شرایط ریاست جمهوری در ایران چگونه است؟

ازآنجاکه رئیس‌جمهور وظایف سنگینی را عهده‌دار است، قانون‌اساسی برای کاندیداها شرایطی را در نظر گرفته و مرجع تشخیص واجدشرایط ‌بودن یا نبودن آنها شورای نگهبان است در ادامه همراه وکیل حقوقی باشید .